Projekti i Fierit

Zona e projektit është e lokalizuar në rajonin e Fierit.
Ky rajon ka një territor prej 1887 km2 me popullësi prej 382.544, 12% e popullësisë nacionale, rajoni i dytë më i madh se Tirana, me divisionet administrative më të rëndësishëm në Shqipëri.

Rajoni i Fierit ka një popullësi të re. Personat nën 18 vjeç zënë 42% të totalit të popullësisë, grupi 18-65 vjeç zë 47%.

Komunat e Fierit në vitet e fundit kanë pasur një rritje të popullësisë duke e bërë kështu, Fierin një prej qyteteve me rritje popullësie më të lartë në Shqipëri, duke u rankuar e treta, pas Tiranës (344 banorë/km2), Durrësit (324 banorë/km2). Kjo lëvizje, ka sjellë një përmirësim të kualitetit të shërbimeve sociale, eduktative dhe shëndetësore, duke vendosur presion mbi infrastrukturat dhe institucionet lokale për urbanizimin e qytetit.

Fier gjendet në zemrën e Shqipërisë moderne, me shërbime në standarte europiane. “Fieri Antik” është vendi ku venecianët bënin tregti dhe ku edhe ditët e sotme pulson zemra e industrisë së një qyteti në rritje. Fieri përfaqëson Shqipërinë në zhvillim, por edhe Shqipërinë e vjetër: Apollonia, qytet grek, i gjetur në të njëjtën perodë si Roma dhe vetëm për 12km, me gërmimet e saj imponuese, tempullin e Dianës dhe harkun triumfal, nuk mund të mungojë në zgjedhjen tuaj turistike.

Bregdeti i Fierit është një bukuri natyrore e mirëmbajtur. Deti është ideal për të kaluar pushimet me familjen dhe fëmijët. Plazhet janë të rrethuara nga pineta, bregdet ideal për vizitorët nga qendra dhe jugu i Shqipërisë. Edhe gjatë dimrit, është e mundur të udhëtoni për të gjetur pak qetësi, shfrytëzuar mundësitë e shumta për të praktikuar sportiet e ujit dhe eko turizmin.

Projekti

Zona prej 445 ha gjendet në prefekturën e Fierit dhe e lokalizuar në Darëzezë, pranë detit, një zonë me peisazh të mrekullueshëm, deri tani të paprekur edhe prej kalimit të kohës, të mbuluara me duna rërë e nga bimësia e pasur vendase, e përbërë nga pisha detare, pisha të Alepos, Ginepri, Aphodals dhe bimësi tipike e florës mesdhetare. Për të ruajtur këtë trashëgimi ishte konceptuar një Master-Plan të peizazhit bazuar në mbrojtjen dhe përmirësimin e territorit si dhe për të ruajtur karakteristikat e peizazhit ekzistues natyror. Për këto arsye impianti i planit master ka dendësi të ndryshme, duke pushuar në një mënyrë të respektueshme në territor të karakteristikave të tij.

Përgjatë kanalit, pra, ato trashen më shumë ndërhyrje, të cilat më pas me akset pingul me bregdetin dhe kanalin në një hartë rrugore të ngjashme me një krehër të cilat janë instaluar të gjitha pjesët e ndërtuara. Kjo skemë, me densitet të ulët, lejon një përdorim minimal të tokës, mbrojtjen, siç u përmend më lart, tiparet ekzistuese të peizazhit. Pjesa më e dendur, me shërbime tregtare, është e përqendruar në ndërhyrjen, në të dy anët e kanalit, duke qenë kështu më pak të dukshme nga bregu. Në pjesën e brendshme a klubi i golfit me shërbime. Sipërfaqja e ndërtuar rezulton prandaj zvogëlohen në krahasim në sipërfaqen e përgjithshme të zonës së ndërtesës, siç duket nga fleta e të dhënave teknike të sipërfaqet e bashkangjitura.

Oferta e banimit, diversifikohet sipas formës dhe pozicion, gjithnjë në akse së pari pingul me bregdetin përshkruar, sipas paratë e gatshme dhe ekuivalentët e parave të gatshme lloji i marrëdhënieve të brendshme shoqërore zgjidhje.

Oferta e banimit, diversifikohet sipas formës dhe pozicion, gjithnjë në akse së pari pingul me bregdetin përshkruar, sipas paratë e gatshme dhe ekuivalentët e parave të gatshme lloji i marrëdhënieve të brendshme shoqërore zgjidhje.

Në këtë kuptim, shërbimet e ndryshme të plazhit futen në boshtin tregtarbare në restorante, nga objektet e banimit në hotele, nga marina në objektet e ndryshme të akomodimit, nga tregjet në dyqanet e vogla, nga pajisjet sportive.

Disa objekte urbane do të kualifikohen territorin dhe do të karakterizojë rrugët. Braktisja e idesë klasike të një linje bregdetare të orientuar drejt notit, u sigurua me një plazh të pajisur, i cili, përshtatet me format ekzistuese dhe peizazhin duke integruar natyralitetin e saj. Pritet një plan i rëndësishëm për zhvillimin dhe mbjelljen e peizazhit për zonën. Oferta përbëhet nga bare, restorante, zona rekreative të dizajnuara në materiale jo-invazive eko-qëndrueshme, në mënyrë që të mos e dëmtoni pasurinë e peizazhit të vendit.

KONTAKTO AGJENTIN