Replata Finance

Ne jemi një kompani këshillimi e specializuar në sherbime për zhvillimin e biznesit me vlerë të lartë të shtuar e siguruar nga një ekip multidisiplinar të profesionistëve shumë të kualifikuar.
Kompania ushtron aktivitetet e saj në fushat e mëposhtme: ndërkombëtarizimi i biznesit, mbrojtja e aseteve të korporatave dhe sipërmarrësve, blerje / menaxhim i anije dhe aeroplan, emigracion dhe residencë, financimi i biznesit (menaxhimi /ngritja e një Kompanie, ndarje e fondeve, sigurimet.

Ekipi ynë përbëhet nga Kontabilistë të çertifikuar, auditorë, avokatë, këshilltarë të pavarur financiarë, ekspertë të pasurisë së paluajtshme. Kompania operon në tregun global dhe ekipit të tij të profesionistëve, fal një rrjeti të gjerë marrëdhëniesh dhe partneritetesh, duke zbuluar vazhdimisht më shumë në tregun ndërkombëtar dhe duke zhvilluar aftësinë për të identifikuar mundësitë e tregut. Në fakt, ndihmon klientin për të hyrë në tregje të reja duke përcaktuar strategjitë më të mira për të, duke qenë në gjendje të kapin mundësi të reja për tu rritur dhe duke i përkthyer ato në veprime praktike dhe efektive.
Përvoja e fituar nga profesionistët tanë, marrëdhëniet e vendosura mirë në shumë vende nëpër botë dhe zhvillimi kontstant i njohurive tona profesionale na jep ndjenjën e të qenurit “partnerë profesionist” në gjendje të ndihmojnë kompani dhe individë në çdo fazë të rritjes së aseteve të tyre, që është krijimi, zhvillimi ose konsolidimi i tyre. Kompania ka zyrat e saj që operojnë në Londër, zyra të tjera korrespondente në Maltë, Andora, Luksemburg, Monako dhe Nice.

Misioni

Qëllimi ynë është të mbështesim klientët tanë dhe ky është parimi udhëzues mbi të cilin ne i bazojmë veprimet tona. Për këtë arsye kemi mësuar si të dëgjojmë dhe kuptojmë nevojat e klientit, për ti bërë të thjeshta dhe të kuptueshmë dhe situatat më komplekse. Zgjidhjet tona janë ndërtuar posaçërisht për secilin klienti individual ndër më të besueshmit, fleksibël dhe teknikisht të përshtatshëm për tregun ndërkombëtar. Kur kërkojmë për një zgjidhje ne i marrim parasysh të gjitha aspektet e jetës së biznesit, familjes dhe pozicionin financiar të klientit, duke siguruar ekuilibrin e të gjithë elementëve dhe duke përcaktuar një rregullim të bërë me porosi. Marrëdhënia me klientin tonë është shumë e personalizuar, private dhe ekskluzive për cilësin e lartë të shërbimit,ashtu sic janë klientët tanë të zgjedhur. Ne synojmë të bëhemi një pikë referimi për klientët tanë, partneri ideal për zgjidhjen e çdo problemi ligjor, tatimor dhe financiar, falë përmbajtjes së lartë teknike dhe shërbimet inovative që ne ofrojmë, gjithmonë duke siguruar performancën më të mirë.

Filozofia Jonë

Filozofia jonë është përqendruar në njohuri të thella për nevojat e secilit klient, në ditjen si t'i përkthejm ato në rritje dhe zhvillim, duke përfituar nga mundësitë që tregjet ndërkombëtare janë në gjendje të ofrojnë. Fokusi ynë është në arritjen e qëllimeve të klientit, përmes një vëmendje skrupuloze për të gjitha aspektet e biznesit dhe tregut në të cilin ai vepron ose dëshiron të operojë, duke kombinuar aftësitë tona specifike me burimet e kompanisë.

Vlerat Tona

Vlerat tona përcaktojnë se kush jemi, përfaqësojnë besimet themelore të organizatës sonë, drejton veprimet dhe sjelljen tonë, ndikon në mënyrën se si ne punojmë brenda kompanisë sonë, mënyrën se si ne punojmë me klientët tanë dhe si jemi të lidhur me partnerët tanë. Cdo ditë secili prej nesh bën zgjedhje dhe merr vendime që ndikojnë drejtpërdrejt në mënyrën se si bashkëveprojmë me njëri-tjetrin dhe me mënyrën në të cilën klientët na kontaktojnë. Vlerat tona na japin besimin se duke arritur në një vendim po aplikojmë të njëjtat parime në të gjithë botën.

Misioni

Qëllimi ynë është të mbështesim klientët tanë dhe ky është parimi udhëzues mbi të cilin ne i bazojmë veprimet tona. Për këtë arsye kemi mësuar si të dëgjojmë dhe kuptojmë nevojat e klientit, për ti bërë të thjeshta dhe të kuptueshmë dhe situatat më komplekse. Zgjidhjet tona janë ndërtuar posaçërisht për secilin klienti individual ndër më të besueshmit, fleksibël dhe teknikisht të përshtatshëm për tregun ndërkombëtar. Kur kërkojmë për një zgjidhje ne i marrim parasysh të gjitha aspektet e jetës së biznesit, familjes dhe pozicionin financiar të klientit, duke siguruar ekuilibrin e të gjithë elementëve dhe duke përcaktuar një rregullim të bërë me porosi. Marrëdhënia me klientin tonë është shumë e personalizuar, private dhe ekskluzive për cilësin e lartë të shërbimit,ashtu sic janë klientët tanë të zgjedhur. Ne synojmë të bëhemi një pikë referimi për klientët tanë, partneri ideal për zgjidhjen e çdo problemi ligjor, tatimor dhe financiar, falë përmbajtjes së lartë teknike dhe shërbimet inovative që ne ofrojmë, gjithmonë duke siguruar performancën më të mirë.

Filozofia

Filozofia jonë është përqendruar në njohuri të thella për nevojat e secilit klient, në ditjen si t'i përkthejm ato në rritje dhe zhvillim, duke përfituar nga mundësitë që tregjet ndërkombëtare janë në gjendje të ofrojnë. Fokusi ynë është në arritjen e qëllimeve të klientit, përmes një vëmendje skrupuloze për të gjitha aspektet e biznesit dhe tregut në të cilin ai vepron ose dëshiron të operojë, duke kombinuar aftësitë tona specifike me burimet e kompanisë.

Vlerat Tona

Vlerat tona përcaktojnë se kush jemi, përfaqësojnë besimet themelore të organizatës sonë, drejton veprimet dhe sjelljen tonë, ndikon në mënyrën se si ne punojmë brenda kompanisë sonë, mënyrën se si ne punojmë me klientët tanë dhe si jemi të lidhur me partnerët tanë. Cdo ditë secili prej nesh bën zgjedhje dhe merr vendime që ndikojnë drejtpërdrejt në mënyrën se si bashkëveprojmë me njëri-tjetrin dhe me mënyrën në të cilën klientët na kontaktojnë. Vlerat tona na japin besimin se duke arritur në një vendim po aplikojmë të njëjtat parime në të gjithë botën.