Projekti në rrugën "Ish-Fusha e Aviacionit"

"Godinë banimi dhe shërbimi 3,4,6 dhe 8 kate me 2 kate parkim nëntokë"

Rruga "Ish-Fusha e Aviacionit (e "Dafinave"), Njësia Administrative nr.7, Tiranë 48 muaj.

KONTAKTO AGJENTIN