Replata Finance

Bayahibe Hotel El Pulpo

70,000

E ndodhur ne Republikën Domenikane, Santo Domingo risa de 
Bayaibo.

Projekti përfundon së shpejti.